Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing

Co to jest Structured TEACCHing?

Structured TEACChing inaczej: Program TEACCH (ang. Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children) to rodzaj niedyrektywnego podejścia terapeutycznego do pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Structured TEACChing to bardziej filozofia aniżeli konkretna metoda pracy. Structured TEACChing to też próba bardziej hollistycznego spojrzenia na autyzm oraz na inne zaburzenia neurorozwojowe ze spekrum autyzmu. Model TEACCH wykorzystuje metody wspierania osób z ASD (ang. autism spectrum disorder) oparte na podstawowych założeniach teoretycznych podejścia poznawczego i humanistycznego. Sam program TEACCH zapoczątkowany został w Stanach Zjednoczonych (The University of North Carolina TEACCH Autism Program) przez Erica Shoplera & G. Mesibova w latach 60/70 – tych XX wieku. Obecnie kontynuowany jest on w wielu krajach na świecie od Japonii po Europę Zachodnią.

Więcej na temat samego Modelu TEACCH można się dowiedzieć:

na stronie:  https://structuredteacching.pl lub na  facebook.com/StructuredTEACCHing

Jaki cel ma Structured TEACCHing?

Celem Structured TEACChing jest wspieranie rozwoju osób z ASD (ang. autism spectrum disorder) w sposób świadomy i konstruktywny. Naszym celem nadrzędnym jako opiekunów i terapeutów powinno być stworzenie przestrzeni (zarówno w sferze fizycznej jak i w sferze relacyjnej) zapewniającej osobom z autyzmem maximum poczucia bezpieczeństwa. U podstaw filozofii TEACCH leży bowiem wiara iż tylko takie odpowiednio przez nas zaaranżowane i bezpieczne środowisko stwarza optymalne warunki do dalszego prawidłowego rozwoju osób z autyzmem. Naszym zdaniem osoby z autyzmem doświadczają na co dzień i tak już wystarczająco dużo sytuacji w których brakuje im poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia wpływu na otaczajacą je rzeczywistosć. Naszą rolą jako opiekunów i terapeutów powinno być dostarczenie osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder) odpowiednich narzędzi np. poprzez odpowiednią aranżacje środowiska a nie próba zmiany optyki postrzegania świata przez osoby z ASD! Poniżej prezentujemy przykładowe zestawy naszych autorskich pomocy o charakterze wizualnym (ang. Visual Structures) używanych na co dzień w Niepublicznej Szkole Podstawowej Structured TEACCHing w Ciechanowie.